2020-07-20 12:49:45

Ina Moslavac riješila tri ispita državne mature sto posto!

Ina Moslavac riješila tri ispita državne mature sto posto! Ponos naše škole, najučenica Gimnazije Petra Preradovića...

Objavljuje Gimnazija Petra Preradovića ViroviticaPonedjeljak, 20. srpnja 2020.

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica